• ល្ខោនស្បែកតូច រឿង ក្អែកមួយក្អែកដប់ ភាគទី ០៧

    ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 14 ខែធ្នូ 2017

    ទំហំអក្សរ៖


    ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី  សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជន មកកំសាន្តជាមួយការសម្ដែង ល្ខោនស្បែកតូច ដែលមានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV រៀងរាល់ ថ្ងៃ ពុធ-ព្រហស វេលាម៉ោង ៨ យប់ និង ថ្ងៃ សុក្រ វេលាម៉ោង ៨ ព្រឹក៕


     បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖ ម៉ាយធីវី

    បន្ថែមទៀត