តុបំភ្លឺ ជួបជាមួយតារាចម្រៀង ជេន សាយចៃ

ថ្ងៃសុក្រ 15 ខែកញ្ញា 2017

ទំហំអក្សរ៖

ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី សូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកទស្សនាជាមួយកម្មវិធី តុបំភ្លឺ ដែលនឹងបានធ្វើការអញ្ជើញតារាៗ មកធ្វើការស្រាយបំភ្លឺពីជិវប្រវត្តិ និង ជិវិតសិល្បះរបស់គាត់ជូមដល់អ្នកគាំទ្រ និង ទស្សនិកជន ។ កម្មវិធី តុបំភ្លឺ មានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ម៉ាយធីវី រៀងរាល់ ថ្ងៃ សុក្រ វេលាម៉ោង ៧:០០ នាទី យប់ ដល់ វេលាម៉ោង ៨ : ០០ នាទី យប់៕


 កែសម្រួលដោយ៖ ម៉ាយធីវី

បន្ថែមទៀត

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១