• ពេញចិត្តឬអត់? ថ្ងៃអាទិត្យ 19-11-2017

    ថ្ងៃចន្ទ 20 ខែវិច្ឆិកា 2017

    ទំហំអក្សរ៖


    ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី  សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជន មកកំសាន្តជាមួយ កម្មវិធី ពេញចិត្ត ឬ អត់ ថ្ងៃអាទិត្យ?  ដែលមានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV រៀងរាល់ ថ្ងៃ អាទិត្យ វេលាម៉ោង ១៨ៈ០០ នាទី ល្ងាច ដល់ វេលាម៉ោង ២០ៈ០០ នាទី យប់៕


     បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖ ម៉ាយធីវី

    បន្ថែមទៀត