• ល្ខោនយីកេ រឿងសំណោកសត្វទោច ភាគ០៦

    ថ្ងៃពុធ 06 ខែធ្នូ 2017

    ទំហំអក្សរ៖


    ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ MyTV  សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជន មកកំសាន្តជាមួយការសម្ដែង ល្ខោនយីកេ ដែលមានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV រៀងរាល់ ថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ថ្ងៃ អង្គារ វេលាម៉ោង ៨:០០ យប់ សូមអរគុណ៕


     បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖ ម៉ាយធីវី

    បន្ថែមទៀត