• មិននឹកស្មានថា Floyd ធ្វើរឿងបែបនេះសោះ….

  ថ្ងៃពុធ 07 ខែកុម្ភៈ 2018

  ទំហំអក្សរ៖

  មានពត៌មានជាច្រើន និយាយពីជីវិត ហ៊ីុហា និង សកម្មភាពមិនល្អ របស់ Floyd ប៉ុន្តែគេ កំរចេញពត៌មាន ពី សកម្មភាពក្នុងសង្គមរបស់ Floyd ណាស់ ព្រោះពួកគេ រង់ចាំពេលមាន មនុស្ស ជាច្រើន ចង់ដឹងពីជីវិតពិត របស់ Floyd ពួកគេនឹងចេញ ពត៌មាន ដូចជាសាច់រឿងប្រលោមលោកអញ្ចឹង.

  Floyd និយាយ ថា “It’s not just making money. It’s about giving back. ”
  Floyd តែងតែ បរិច្ចាគ លុយ ទៅអោយ សប្បុរសធម៌ និង ចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ សប្បុរសធម៌។ Floyd និយាយថា ” ការចូល រួម ក្នុង សកម្មភាពសង្គមដោយផ្ទាល់វា គឺ ប្រសើរជាង ការបរិច្ចាគលុយ ព្រោះ វាជាការ ចែករំលែកដែលចេញពីបេះដូងពិត។

  ( បរិច្ចាគអោយអង្គការ HABITAT ដើម្បី មនុស្សធម៌)

  (បរិច្ចាគ សំរាប់ការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីក)

  (ចូលរួមចែកអាហារ ដល់ ជនក្រីក្រ)


  (សប្បុរសធម៌ពិត)


  Copyright: FB Random

  ប្រភព៖ Kunkhmerworld.com


   បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖ ម៉ាយធីវី

  បន្ថែមទៀត