• កម្រងរូបភាពដ៏កម្រ បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពការរស់នៅ និងប្រពៃណីខ្មែរសម័យបុរាណ !

   ថ្ងៃអង្គារ 03 ខែមេសា 2018    8975 Views

  ទំហំអក្សរ៖

  យើងពិតជាធ្លាប់បានដឹងហើយពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរសម័យបុរាណ ហើយក៏ប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញរូបភាពខ្លះៗដែរហើយ ដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃការរស់នៅ និងប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់នាសម័យនេាះ។ ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងក៏មានរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញពីការរស់នៅ ការស្លៀកពាក់ រួមទាំងម៉ូតសក់ របស់ខ្មែរយើងសម័យមុន ថាតើអ្នកធ្លាប់បានឃើញរូបភាពទាំងនេះហើយ ឬនូវ សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមនេះ។

   


  ផ្សេងទៀត

   បញ្ចូលអត្ថបទ៖ ម៉ាយធីវី