• ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2018 Russia នឹងមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV..

   ថ្ងៃសុក្រ 20 ខែមេសា 2018    11872 Views

  ទំហំអក្សរ៖

  ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2018 Russia ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះត្រូវបានគេផ្តល់សិទ្ធិនៅថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូឆ្នាំ 2010 ។

  នេះគឺជាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកលើកទីមួយដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការប្រកួតឆ្នាំ 2006 នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ហើយស្ថានីយន៍ទូរទស្សន៍ MyTV ក៏ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិចាក់ផ្សាយផងដែរ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV។


  ផ្សេងទៀត

   បញ្ចូលអត្ថបទ៖ ម៉ាយធីវី