• កំពូលតារាសម្តែងទាំង 10 ដែលស៊ីថ្លៃបំផុតក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ 2018

   ថ្ងៃសុក្រ 09 ខែមីនា 2018    10078 Views

  ទំហំអក្សរ៖

  នៅសម័យទំនើប ឧស្សាហកម្មហូលីវូដ និងបូលីវូដទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លំាង ហើយតារាសម្ដែងដែលធ្វើការទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មទាំងនេះទទួលបានភាពល្បីល្បាញ ទូទាំងពិភពលោក និងចំណូលយ៉ាងច្រើនពីក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្តសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់ពួកគេ។ខាងក្រោមនេះជាកំពូលតារាសម្តែងទាំង 10 ដែលស៊ីថ្លៃក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ 2018៖

  10. Shah Rukh Khan (33 លានដុល្លារ)

  9. Melissa McCarthy (33 លានដុល្លារ)

  8. Vin Diesel (35 លានដុល្លារ)

  7. Ben Affleck (43 លានដុល្លារ)

  6. Jennifer Lawrence (46 លានដុល្លារ)

  5. Johnny Depp (48 លានដុល្លារ)

  4. Tom Cruise (53 លានដុល្លារ)

  3. Matt Damon (55 លានដុល្លារ)

  2. Jackie Chan (61 លានដុល្លារ)

  1. Dwayne Johnson (64.5 លានដុល្លារ)

  ប្រភព៖ trollkhmer


  ផ្សេងទៀត

   បញ្ចូលអត្ថបទ៖ ម៉ាយធីវី