• ជ្រើសរើស សាលាអន្តរជាតិ Southbridge international school cambodia ដើម្បីអនាគតកូនៗរបស់លោកអ្នក

   ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 10 ខែឧសភា 2018    13413 Views

  ទំហំអក្សរ៖

   

  សាលាអន្តរជាតិ សៅប្រ៊ិដកម្ពុជា  ជាសាលារៀនស្ដង់ដាថ្នាក់អន្តរជាតិ រួមមានមតេយ្យសិក្សា និងបឋមសិក្សា រាល់កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើងលំដាប់អន្តរជាតិ បរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ​និងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកូនៗរបស់លោកអ្នក។ សូមជ្រើរើសយក សាលាអន្តរជាតិ Southbridge international school cambodia ដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងថ្ងៃអនាគតរបស់កូនៗលោកអ្នក។

  តើសាលារៀនអន្តរជាតិ Southbridge ​មានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះ ? សូមទស្សនាវិដេអូដូចខាងក្រោមនេះ សូមអរគុណ។


  ផ្សេងទៀត

   បញ្ចូលអត្ថបទ៖ ម៉ាយធីវី