• តុបំភ្លឺ | 1-12-2017

     ថ្ងៃសុក្រ 01 ខែធ្នូ 2017    2873 Views

    ទំហំអក្សរ៖


    ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី សូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកទស្សនាជាមួយកម្មវិធី តុបំភ្លឺ ដែលនឹងបានធ្វើការអញ្ជើញតារាៗ មកធ្វើការស្រាយបំភ្លឺពីជិវប្រវត្តិ និង ជិវិតសិល្បះរបស់គាត់ជូមដល់អ្នកគាំទ្រ និង ទស្សនិកជន ។ កម្មវិធី តុបំភ្លឺ មានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ម៉ាយធីវី រៀងរាល់ ថ្ងៃ សុក្រ វេលាម៉ោង ៧:០០ នាទី យប់ ដល់ វេលាម៉ោង ៨ : ០០ នាទី យប់៕


    ផ្សេងទៀត

     បញ្ចូលអត្ថបទ៖ ម៉ាយធីវី