• ប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំង | 14-01-2018 | Part 03

     ថ្ងៃអង្គារ 16 ខែមករា 2018    1018 Views

    ទំហំអក្សរ៖


    ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី  សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជន មកកំសាន្តជាមួយ កម្មវិធី ប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំង  ដែលមានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV រៀងរាល់ ថ្ងៃ សៅរ៍ វេលាម៉ោង 20:00 – 21:30 យប់៕


    ផ្សេងទៀត

     បញ្ចូលអត្ថបទ៖ ម៉ាយធីវី