• ពេញចិត្ត ឬ អត់ ថ្ងៃសៅរ | 02-09-2017

     ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 07 ខែកញ្ញា 2017    3969 Views

    ទំហំអក្សរ៖

    ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី  សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជន មកកំសាន្តជាមួយ កម្មវិធី ពេញចិត្ត ឬ អត់ ថ្ងៃសៅរ?  ដែលមានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV រៀងរាល់ ថ្ងៃ សៅរ វេលាម៉ោង ១៧ៈ៣០ នាទី ល្ងាច ដល់ វេលាម៉ោង ២០ៈ០០ នាទី យប់៕


    ផ្សេងទៀត

     បញ្ចូលអត្ថបទ៖ ម៉ាយធីវី