តោះរៀនភាសា

សប្បាយៗ កប់សេរី នៅដើមឆ្នាំថ្មី ជាមួយកម្មវិធីថ្មី «តោះរៀនភាសា» ដែលនឹងចាប់ផ្តើមចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៨យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍​ MYTV !