Mr.Chef Khmer

កម្មវិធី «Mr.Chef Khmer» ចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហ ម៉ោង ៨យប់ នៅ MyTV

កម្មវិធីថ្មីចាប់ផ្តើមហើយ ធានាថាបាត់សេដ បាត់អស់ទុក្ខកង្វល់ជាមួយវត្តមានតារាកិត្តិយសរបស់យើង ជាមួយកម្មវិធី «Mr. Chef Khmer» ទស្សនាកម្មវិធី «Mr.Chef Khmer» ចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ ម៉ោង ៨យប់ នៅ MyTV!