ប៉ុណ្ណឹងសើចទេ? Comedy Challenge

កម្មវិធីថ្មីជាមួយការប្រកួតសម្តែងកំប្លែង«ប៉ុណ្ណឹងសើចទេ? Comedy Challenge» ដែលមានការចូលរួមដាក់ពិន្ទុ និងបាញ់កប់ៗ សើចគ្រប់វិនាទីពីគណៈកម្មការរបស់យើង គឺលោក ចាប ចៀន លោក ហ៊ុយ យ៉ាឡេង និងកញ្ញា ពី យ៉ាពីន ជាមួយនឹងវោហារមិនចេះរីងស្ងួត ពីកញ្ញា ជីជី និងលោក ខ្លក់ ខ្លក់ ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួល 🤣🤣🤣 កម្មវិធីមួយនេះ នឹងមានចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ ម៉ោង ៧យប់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ មករា ២០២២តទៅ!!